Oppaat

PHP-OPAS: Alkusanat
Kirjoittaja: Pekka Mansikka
1.Alkusanat
Php on palvelinpohjainen ohjelmointikieli ja se on nopeasti noussut suosituimmaksi verkkosivuilla käytetyksi ohjelmointi-kieleksi. Php-ohjelmointikielen koko nimi on PHP: Hypertext Preprocessor. Php perustuu vapaaseen lähdekoodiin ja se on skripti-kieli samoin kuin monet muut nykyiset ohjel mointikielet ja sillä saadaan verkkosivuja toteutettua dynaamisesti. Php:n syntaksi muistuttaa huomattavasti C, Perl ja Java -kieltä ja sen voidaankin sanoa kuuluvan samaan ”ohjelmointiperheeseen”. Sivujen dynaamisuuden lisäksi php:n tärkeä ominaisuus on mahdollisuus käsitellä tietokantoja helpolla tavalla verkkosivujen taustalla.
Jotta php-skriptejä voisi suorittaa, täytyy palvelimella olla php-tuki. Palvelimen ja php:n asentaminen kotikoneelle tänä laajakaistaaikakautena on myös suositeltavaa, mikäli se ei kuormita koneen muita toimintoja liikaa. Tämä helpottaa huomattavasti omien php-ohjelmien testausta. Lisäksi kotikoneelle voi asentaa tietokantaohjelman, joista yleisimmin käytetää mysql-palvelinta. Tämän oppaan tarkoituksena on johdattaa php-kielen rakenteeseen ja auttaa saamaan aikaan omia itsenäisiä php-ohjelmia. En käsittele tässä läheskään kaikkea php-kieleen liittyvää, mutta uskon tästä olevan hyötyä monille, jotka aloittelevat opettelemaan php-ohjelmointia.
Tämä opas ilmestyi alkuaan jo vuonna 2006, jolloin php 4 oli vielä voimissaan. Sen jälkeen se on oli saatavilla vain pdf-versiona. Olen jonkin verran muokannut tätä ja lisännyt siihen muutaman ajankohtaisen skripti-esimerkin, mutta siitä on vielä nähtävillä se että opas oli alkuaan suunattu pelkästään php 4:n toimintaan.
Alkuperäiseen oppaaseen verrattuna tähän on tullut myös uusi luku, joka käsittelee lyhyesti php - ja ajax-ohjelmointia. Tässä muokatussa versiossa on 19 lukua, 58 sivua ja yhteensä 270 skripti-esimerkkiä. Lisäksi oppaassa on 10 kuvaa. Lisää päivityksiä tähän oppaaaseen tulee silloin tällöin.
1. Ohjelman syntaksit
1.1 Aloitus- ja lopetustagit
Esimerkki 1.1: Perustagit
<?php ?>
Vaikka php:ta on mahdollista käyttää aloitustagilla <? , niin on suositeltavaa käyttää aina muotoa <?php. Lyhyemmän aloitustagin käyttämiseksi tulee tarpeen vaatiessa muokata .htacess-tiedostoa. Php-tiedoston tiedosto-päätteet ovat .php ja .php3, joista yleensä käytetään ensiksimainittua.
Php-skriptin kirjoittaminen sisennyksin on tärkeää, jotta skriptistä saa paremmin selvää, kun sen koko kasvaa huomattavasti.
Esimerkki 1.2: Harvemmin käytetty, mutta toimiva:
 <script language="php">
  echo "Pullat on uunissa";
 </script> 
1.2 Ohjelman sijainti php-tiedostossa
Php-skripti voi sijaita joko body-osiossa tai sen ulkopuolella. Tärkeää siinä on kaksi seikkaa:
  • Ohjelman tulostus täytyy olla body-osiossa.
  • Muuttujan, jonka tietoja tulostetaan täytyy olla tiedostossa ylempänä kuin varsinainen tulostuskomento.
Php-ohjelman voi sijoittaa aivan sivun alkuun html-tekstien yläpuolelle. Kun html-tageja tulostetaan sivulle normaalisti, ne täytyy erotella php aloitus- ja lopetustagien ulkopuolelle. Html- ja Css-elementtejä voi tulostaa myös suoraan käyttämällä php: n echo tai print funktiota.
Esimerkki 1.3: Pieni php-tiedosto
<?php
$mj="Php-testi"; // sivun alussa
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Pieni php-ohjelma</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
echo $mj; // tulostava ohjelma body-tagien väliin
?>
</BODY>
</HTML>